Ticket #357 (closed enhancement: fixed)

Opened 15 years ago

Last modified 15 years ago

Hebrew translations

Reported by: kmaclean Owned by: kmaclean
Priority: major Milestone: SpeechSubmission 0.1.4
Component: SpeechSubmission Version: SpeechSubmission0.1.3
Keywords: Cc:

Description


Change History

comment:1 Changed 15 years ago by kmaclean

from ofir:

Here are the prompts:

private String [] englishPromptList = {

"rp-01 נתינת פקודות למכונות באמצעות דיבור הייתה עוד בגדר חלום.", "rp-02 העולם עבר שינוי דרסטי שבמסגרתו השתנתה תפיסתנו לגבי היכולות של מכונות.", "rp-03 כיום, נתינת פקודות למכונות הינה דבר שביום יום (לפחות לחלקנו).", "rp-04 לדוגמא, טייסי קרב יכולים להשתמש בפקודות קוליות על מנת לתת הוראות למטוסם", "rp-05 עדיין באופן חלקי, אבל ניתן, ואנשים דוברי שפות שונות", "rp-06 יכולים לדבר אחד עם השני באמצעות תרגומן שמתרגם את דבריהם תוך כדי שיחתם.", "rp-07 לפני כתשע עשרה שנים, הוקמה רשת האינטרנט הראשונה", "rp-08 על ידי פיזקאי בריטי, במכון האירופאי לחקר אטומי שבגבול צרפת-שוויץ.", "rp-09 מאז אותה תקופה ועד היום, חל גידול משמעותי בשימוש ברשת האינטרנט ברחבי העולם.", "rp-10 בעקבות השימוש ההולך וגובר ברשת האינטרנט, גדל מספרם של אתרי האינטרנט.", "rp-11 למרות זאת, רובנו לא יודעים מה באמת קורה מאחורי הקלעים של התוכנה הגדולה הזו.", "rp-12 בנוסף, באחת מאפשרויות החיפוש במאגר העזרה האינטרנטי של התוכנה", "rp-13 אובונטו היא מערכת הפעלה מבוססת לינוקס המיועדת למחשבים ניידים, נייחים, ושרתים.", "rp-14 אובונטו לינוקס הינה מערכת הפעלה מבוססת קוד-פתוח", "rp-15 המפותחת בשילוב קהילת המשתמשים שלה, לטובת המשתמשים שלה.", "rp-16 קהילת אובונטו ישראל מספקת תמיכה טכנית ללא תמורה", "rp-17 ניתן לקבל תמיכה טכנית משני מקורות עיקריים", "rp-18 חברי הקהילה ישמחו לעזור בכל בעיה ותקלה.", "rp-19 כמו כן, ניתן לקבל את העידכונים האחרונים אודות אובונטו דרך מערכת הפורומים.", "rp-20 בויקי ניתן למצוא מאמרים, מדריכים ומידע על אובונטו ועל הקהילה.", "rp-21 לרובנו, זיהוי דיבור הוא דבר רחוק, בעיקר בגלל העלות הגבוהה של פתרונות כאלו.", "rp-22 אולם, בעקבות פרוייקט קוד פתוח לזיהוי קול שנפתח לפני כשנה,", "rp-23 כל אחד מאיתנו יוכל בקרוב להשתמש ביתרונות של דיבור עם המחשב.", "rp-24 מטרתו היא ליצור מאגר של קולות ממגוון רחב של אנשים,", "rp-25 שבהמשך יאפשרו פיתוח של תוכנה אמינה וטובה לזיהוי קול.", "rp-26 זיהוי דיבור יכול לסייע במגוון רחב של תחומים,", "rp-27 החל מעזרה לאנשים עם מוגבלויות ועד לסיוע בסיכום הרצאות.", "rp-28 למשל, באמצעות תוכנה לזיהוי קול, ניתן לתת הוראה למחשב לפתוח חלון או תוכנה כלשהי,", "rp-29 פעולה שנראית פשוטה, אולם, יש אנשים שמתקשים לבצע אותה.", "rp-30 כמו כן, ניתן להשתמש בה על מנת לסכם הרצאות", "rp-31 ובכך להשאיר לנו זמן להקשיב לדברי המרצה במקום להתרכז בחודים של העיפרון." , "ar-01 כל חברה לייצור מכוניות הייתה מחליטה לסדר את דוושות הרכב בסדר אחר.", "ar-02 חברה אחת הייתה שמה את דוושת הגז בצד שמאל,", "ar-03 את דוושת הבלמים בצד ימין ואת המצמד ביניהם,", "ar-04 בעוד שחברה אחרת הייתה מסדרת את הדוושות בסדר הנהוג כיום.", "ar-05 נהג שהיה מעוניין לנהוג ברכב עם סידור שונה של דוושות, ", "ar-06 יכול היה לסכן אותו ואת הנהגים הסובבים אותו.", "ar-07 מצב כזה לא יעלה על הדעת, וברור לכולנו", "ar-08 שחייבת להיות הסכמה לגבי מיקום הדוושות ברכב.", "ar-09 הצלחת הפרוייקט תלויה בכמות ההקלטות שיצורפו אליו, ככל שיהיו יותר הקלטות בעברית,", "ar-10 כך זיהוי הקול של דוברי עברית יהיה איכותי יותר ואמין יותר.", "ar-11 לכן, העזרה הכי טובה שניתן לתת לפרוייקט היא בצירוף הקלטות למאגר הפרוייקט.", "ar-12 בכדי לצרף הקלטות למאגר, יש להכין את המצרכים הבאים:", "ar-13 אי-התאימות לתקנים גרמה לחוסר אחידות בין אתרים,", "ar-14 ולכן, הובילה לכך שלא ניתן היה לבנות תוכנה שתבין את כל אתרי האינטרנט.", "ar-15 משמעות הדבר היא שדפדפנים אלטרנטיביים כמעט ולא היו נפוצים,", "ar-16 עובדה שמנעה תחרות הוגנת בתחום, וכידוע לכל, תחרות היא דבר טוב,", "ar-17 בנוסף, בכדי להנגיש אתר אינטרנט לאנשים עם מוגבלויות", "ar-18 לאחר סיום ההקלטה, יש לשלוח את הקובץ אליי, לכתובת הדואר האלקטרוני", "ar-19 כל אחד מאיתנו יכול לתרום לשיפור אתרי האינטרנט,", "ar-20 אנא כבה את הטלפון הסלולרי שברשותך לפני כניסתך לאולם הקולנוע.", "ar-21 לפני שנים רבות, סופר סיפור על אדם בעל כריזמה.", "ar-22 אותו אדם משך אחריו קהל רב, עד שהמלך החל לחשוש ממנו.", "ar-23 המצגת הוצגה בפני המשקיעים, בתקווה למשוך את תשומת לבם.", "ar-24 הם החליטו לקנות את מוצרי החברה תמורת סכומי עתק.",

};

comment:2 Changed 15 years ago by kmaclean

try that again ...:

 private String [] englishPromptList = {
       "rp-01 נתינת פקודות למכונות באמצעות דיבור הייתה עוד בגדר חלום.",
       "rp-02 העולם עבר שינוי דרסטי שבמסגרתו השתנתה תפיסתנו לגבי היכולות של מכונות.",
       "rp-03 כיום, נתינת פקודות למכונות הינה דבר שביום יום (לפחות לחלקנו).",
       "rp-04 לדוגמא, טייסי קרב יכולים להשתמש בפקודות קוליות על מנת לתת הוראות למטוסם",
       "rp-05 עדיין באופן חלקי, אבל ניתן, ואנשים דוברי שפות שונות",
       "rp-06 יכולים לדבר אחד עם השני באמצעות תרגומן שמתרגם את דבריהם תוך כדי שיחתם.",
       "rp-07 לפני כתשע עשרה שנים, הוקמה רשת האינטרנט הראשונה",
       "rp-08 על ידי פיזקאי בריטי, במכון האירופאי לחקר אטומי שבגבול צרפת-שוויץ.",
       "rp-09 מאז אותה תקופה ועד היום, חל גידול משמעותי בשימוש ברשת האינטרנט ברחבי העולם.",
       "rp-10 בעקבות השימוש ההולך וגובר ברשת האינטרנט, גדל מספרם של אתרי האינטרנט.",
       "rp-11 למרות זאת, רובנו לא יודעים מה באמת קורה מאחורי הקלעים של התוכנה הגדולה הזו.",
       "rp-12 בנוסף, באחת מאפשרויות החיפוש במאגר העזרה האינטרנטי של התוכנה",
       "rp-13 אובונטו היא מערכת הפעלה מבוססת לינוקס המיועדת למחשבים ניידים, נייחים, ושרתים.",
       "rp-14 אובונטו לינוקס הינה מערכת הפעלה מבוססת קוד-פתוח",
       "rp-15 המפותחת בשילוב קהילת המשתמשים שלה, לטובת המשתמשים שלה.",
       "rp-16 קהילת אובונטו ישראל מספקת תמיכה טכנית ללא תמורה",
       "rp-17 ניתן לקבל תמיכה טכנית משני מקורות עיקריים",
       "rp-18 חברי הקהילה ישמחו לעזור בכל בעיה ותקלה.",
       "rp-19 כמו כן, ניתן לקבל את העידכונים האחרונים אודות אובונטו דרך מערכת הפורומים.",
       "rp-20 בויקי ניתן למצוא מאמרים, מדריכים ומידע על אובונטו ועל הקהילה.",
       "rp-21 לרובנו, זיהוי דיבור הוא דבר רחוק, בעיקר בגלל העלות הגבוהה של פתרונות כאלו.",
       "rp-22 אולם, בעקבות פרוייקט קוד פתוח לזיהוי קול שנפתח לפני כשנה,",
       "rp-23 כל אחד מאיתנו יוכל בקרוב להשתמש ביתרונות של דיבור עם המחשב.",
       "rp-24 מטרתו היא ליצור מאגר של קולות ממגוון רחב של אנשים,",
       "rp-25 שבהמשך יאפשרו פיתוח של תוכנה אמינה וטובה לזיהוי קול.",
       "rp-26 זיהוי דיבור יכול לסייע במגוון רחב של תחומים,",
       "rp-27 החל מעזרה לאנשים עם מוגבלויות ועד לסיוע בסיכום הרצאות.",
       "rp-28 למשל, באמצעות תוכנה לזיהוי קול, ניתן לתת הוראה למחשב לפתוח חלון או תוכנה כלשהי,",
       "rp-29 פעולה שנראית פשוטה, אולם, יש אנשים שמתקשים לבצע אותה.",
       "rp-30 כמו כן, ניתן להשתמש בה על מנת לסכם הרצאות",
       "rp-31 ובכך להשאיר לנו זמן להקשיב לדברי המרצה במקום להתרכז בחודים של העיפרון." ,
       "ar-01 כל חברה לייצור מכוניות הייתה מחליטה לסדר את דוושות הרכב בסדר אחר.",
       "ar-02 חברה אחת הייתה שמה את דוושת הגז בצד שמאל,",
       "ar-03 את דוושת הבלמים בצד ימין ואת המצמד ביניהם,",
       "ar-04 בעוד שחברה אחרת הייתה מסדרת את הדוושות בסדר הנהוג כיום.",
       "ar-05 נהג שהיה מעוניין לנהוג ברכב עם סידור שונה של דוושות, ",
       "ar-06 יכול היה לסכן אותו ואת הנהגים הסובבים אותו.",
       "ar-07 מצב כזה לא יעלה על הדעת, וברור לכולנו",
       "ar-08 שחייבת להיות הסכמה לגבי מיקום הדוושות ברכב.",
       "ar-09 הצלחת הפרוייקט תלויה בכמות ההקלטות שיצורפו אליו, ככל שיהיו יותר הקלטות בעברית,",
       "ar-10 כך זיהוי הקול של דוברי עברית יהיה איכותי יותר ואמין יותר.",
       "ar-11 לכן, העזרה הכי טובה שניתן לתת לפרוייקט היא בצירוף הקלטות למאגר הפרוייקט.",
       "ar-12 בכדי לצרף הקלטות למאגר, יש להכין את המצרכים הבאים:",
       "ar-13 אי-התאימות לתקנים גרמה לחוסר אחידות בין אתרים,",
       "ar-14 ולכן, הובילה לכך שלא ניתן היה לבנות תוכנה שתבין את כל אתרי האינטרנט.",
       "ar-15 משמעות הדבר היא שדפדפנים אלטרנטיביים כמעט ולא היו נפוצים,",
       "ar-16 עובדה שמנעה תחרות הוגנת בתחום, וכידוע לכל, תחרות היא דבר טוב,",
       "ar-17 בנוסף, בכדי להנגיש אתר אינטרנט לאנשים עם מוגבלויות",
       "ar-18 לאחר סיום ההקלטה, יש לשלוח את הקובץ אליי, לכתובת הדואר האלקטרוני",
       "ar-19 כל אחד מאיתנו יכול לתרום לשיפור אתרי האינטרנט,",
       "ar-20 אנא כבה את הטלפון הסלולרי שברשותך לפני כניסתך לאולם הקולנוע.",
       "ar-21 לפני שנים רבות, סופר סיפור על אדם בעל כריזמה.",
       "ar-22 אותו אדם משך אחריו קהל רב, עד שהמלך החל לחשוש ממנו.",
       "ar-23 המצגת הוצגה בפני המשקיעים, בתקווה למשוך את תשומת לבם.",
       "ar-24 הם החליטו לקנות את מוצרי החברה תמורת סכומי עתק.",
   };


comment:3 Changed 15 years ago by kmaclean

from ofir:

I translated the file "LabelLocalizer.java": (notes below)

     usernamePanelLabel = "שם משתמש:";
     usernamePanelText = "(השאר ריק על מנת לשלוח כאנונימי)";
    
     copyrightName = "Free Software Foundation - קרן התוכנה החופשית";
     gplAccepted = "כן";
    
     pleaseSelect = "אנא בחר";
     notApplicable = "לא ידוע";
    
     genderPanelLabel = "מין:";
     genderSelection = new String [3];
     genderSelection[0] = pleaseSelect; 
     genderSelection[1] = "זכר";  
     genderSelection[2] = "נקבה";
  
     ageRangePanelLabel = "קבוצת גיל:";
     ageSelection = new String [4];
     ageSelection[0] = pleaseSelect;
     ageSelection[1] = "צעיר";
     ageSelection[2] = "מבוגר";
     ageSelection[3] = "קשיש";
  
     dialectPanelLabel = "ניב המבטא:";
  &nbs! p;   dialectSelection = new String [9];
     dialectSelection[0] = pleaseSelect;  
     dialectSelection[1] = "ללא";  
     dialectSelection[2] = "רוסי";  // other
     dialectSelection[3] = "ערבי";
     dialectSelection[4] = "אמריקאי (אנגלית)"; 
     dialectSelection[5] = "אחר";
    
     microphonePanelLabel = "סוג המיקרופון:";
     microphoneSelection = new String [9];
     microphoneSelection[0] = pleaseSelect;
     microphoneSelection[1] = "Headset mic";  
     microphoneSelection[2] = "USB Headset mic"; 
     microphoneSelection[3] = "Desktop Boom mic";
     microphoneSelection[4] = "USB Desktop Boom mic";
     microphoneSelection[5] = "Laptop Built-in mic";
     microphoneSelection[6] = "WebCam mic";   
     microphoneSelection[7] = "Studio mic";
     microphoneSelection[8] = "Other";
    
     uploadText = "<html>בלחיצה על הלחצן \"העלה\", הנך מסכים/ה לתת את כל הזכויות של הקל×! �ת הק ול שלך ל<br> "
      + "Free Software Foundation - קרן התוכנה החופשית, ולספק את הקלטת הקול תחת הרישיון GNU Public Licence (\"GPL\"):" ;
     uploadButtonLabel = "העלה";
    
     moreInfoText = "למידע נוסף אודות זכויות יוצרים ו-GPL, לחץ כאן:";
     moreInfoButtonLabel = "מידע נוסף";  
  
     disclaimerText =
      "<html>VoxForge SpeechSubmission Applet - Copyright (C) 2007 VoxForge<br>"
      +"This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; without even the implied<br> "
      +"warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. For<br>"
      +"more details click the \"About\" button:";
     aboutButtonLabel = "About";
    
     recordButton = "הקלט";
     stopButton = "עצור";
     playButton = "השמע";
    
     peakWarningLabel = "שים לב: ייתכן והקלט יהיה חזק מאוד";
     sampleGraphFileLabel = "קובץ: ";
     sampleG! raphLeng thLabel = " אורך: ";
     sampleGraphPositionLabel =" מיקום: ";

     uploadingMessageLabel = "מעלה...";
     uploadCompletedMessageLabel = "ההעלאה הסתיימה... תודה מקרב לב על עזרתך!";

 

microphoneSelection: I think that there isn't one translation for the mic types, at least, not one that all people will understand...

 

dialectSelection: the first dialect is none (like, the 'default' dialect for hebrew speakers).

 

disclaimerText: Not translated.

 

Ken: if you need a link to the Hebrew version of the GPL license (2 or 3?), just tell me.

 

Ofir 

comment:4 Changed 15 years ago by kmaclean

 • Status changed from new to closed
 • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.