Ticket #401 (closed enhancement: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Dutch translations to end page

Reported by: kmaclean Owned by: kmaclean
Priority: major Milestone: SpeechSubmission 0.1.5
Component: SpeechSubmission Version: SpeechSubmission0.1.4
Keywords: Cc:

Description (last modified by kmaclean) (diff)

from post by dano:

Hi Ken,

http://read.voxforge1.org/r0_1_4/endpage.php is currently in English and links again to http://www.voxforge.org/home/read.

I've created the Dutch translation.

Bedankt voor je bijdrage!

Hieronder is de lijst te zien met bijdragen die momenteel wachten om opgenomen te worden in het corpus van VoxForge?.

Je spraak zal worden bewerkt en gecontroleerd worden om in het proces van deze avond worden opgenomen. Om de tijd te zien die je aan spraak hebt bijgedragen en hoe dicht we bij ons doel zijn kijk op [url=http://www.voxforge.org/home/downloads/metrics]de statistieken van de spraak-bijdrageurl (alleen nog in het Engels.)

VoxForge?'s streven is om minstens 10 - 15 minuten spraak per spraakdonor te verkrijgen om aan ons doel van 140 uur te voldoen voor de eerste versie van de spraakcorpus en akoestische modellen van VoxForge?. Om een goede dekking te leveren van de taal hebben we honderden verschillende zinnen aangemaakt. Maak je geen zorgen als je een aantal zinnen al hebt gedoneerd, dat is ook erg handig, een persoon zegt immers nooit twee dezelfde dingen op precies dezelfde manier!

[url=http://voxforge.org/nl/read]Klik hier om opnieuw een bijdrage te leveren[/url]

En vertel alsjeblieft ook vrienden en familie over VoxForge? en vraag ze om donor te worden!

Bedankt namens het VoxForge?-team.

--

Vrije spraak...herkenning

http://www.voxforge.org

I can translate more pages if you want to, you have emailed me once so you have my mail address.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by kmaclean

  • Description modified (diff)

comment:2 Changed 14 years ago by kmaclean

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

comment:3 Changed 14 years ago by kmaclean

Note: See TracTickets for help on using tickets.